Reģistrācija

Vārds
Uzvārds
E-pasts
Parole
##pakartokite-slaptazodi##
Reģistrēties

Pavirvīša muižas sēta

Pavirvīša muižas sēta dibināta 18. gadsimtā. beigās. Piederēja muižniekiem Šemetam. Napoleona 1812. gada marts Uzturoties Krievijā, muižā palika slimais franču leitnants Pjērs Druvē. Par viņu rūpējās Marta, vienīgā saimnieku meita. Jaunieši mīlēja viens otru. Vientuļa zemaišu muižniece un viņas mīļotais Pjērs Druvē apprecējās un kopā ar franču armiju, pa ceļam piedzīvojuši dažādus piedzīvojumus, devās uz Franciju un Burgundiju. Pēc diviem gadu desmitiem Marta ar vīru pēc vecāku lūguma atgriezās Pavirvītā. Vietējo iedzīvotāju Druvius sauca par drupām.

Muižas sētu tškiškieši sauca par Drupini. Viņu pēcnācējs Antans Ričards Druvē (1867–1919), mācoties Pēterburgas Nikolaja kavalērijas skolā, bijis tuvi draugos ar Kārli Gustavu Emīlu Mannerheimu (abu kopbilde saglabājusies).

Pavirvīša muižas sēta līdz 1940. gadam. 2006. gada vasarā aizsāktās padomju nacionalizācijas piederēja divām druvu pēcteču ģimenēm - Elēnai Bliumbergienei un Mihalauskam, bija gandrīz 250 ha zemes un bija priekšzīmīga saimniecība, kuru vadīja prasīgs vācu vīrs - mājkalpotājs V. Bendžius. Šeit audzētās cūkas un govis ieguva godalgotas vietas izstādēs Šauļos. Pēc Juodupa strauta aizdambēšanas darbojās muižas ūdensdzirnavas. Sētu rotāja dīķis, dzīvžogi un puķu dobes. Muižā ir liela mākslas kolekcija, kas tika saglabāta Pirmā pasaules kara laikā, kā arī citi īpašumi (mēbeles, gobelēni, paklāji, porcelāna trauki, bagātīga bibliotēka) 1940. gadā. Muižas ēkā bāzētie sarkanarmieši viņu pa dzelzceļu aizveda nezināmā virzienā.

Karš mulsināja arī Pavirvīša saimnieku likteni. Mihalauskus izsūtīja uz Sibīriju, un viņu dēls V. Mihalausks, kurš tobrīd bija slims, palika Lietuvā. Tēvs no Sibīrijas neatgriezās.

200 gadus vecā unikālā, klasiskās arhitektūras koka savrupmāja padomju laikā sagrauta un pārbūvēta, taču saglabājusi autentisko un nebojātu fasādes struktūru.

Pavirvytis ir izcila lietuviešu muiža. Retos gadījumos var satikt īstu mantinieku. Valdemārs Mihalausks ir vienīgais kādreizējo muižas īpašnieku pēctecis, kuram pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas tika atdota Pavirvīša muižas sēta ar apkārtējo īpašumu. Oficiāli muiža pieder Valdemāra un Sofijas Mihalauskas dēlam Mažvīdam, kurš dzīvo Francijā, kur viņš praktizē juristu. Mažvyds Mihalausks ir arī Francijas lietuviešu jauniešu kopienas priekšsēdētājs.

Pavirvytis ir pirmā Telšu novadā no sākuma līdz beigām sakārtotā koka muiža, kuras atdzimšanā būtisku ieguldījumu deva arī valsts, kompensējot īpašniekiem daļu no restaurācijas izmaksām.

No muižas laika ēkām ir saglabājusies liela koka kungu māja un koka klēts, parka apstādījumu fragmenti, veci ozoli, starp kuriem saglabājies Pavirvīša muižas ozols un Pavirvīša alejas ozols.

L. Garbačauskas foto.

Karte

Atsauksmes