Registracija

Vardas
Pavardė
Elektroninis paštas
Slaptažodis
Pakartokite slaptažodį
Registruotis

Siraičių dvaras

Siraičių dvaras iki 1871 m. priklausė grafams Opulskiams. Motiejus Opulskis Siraičius testamentu užrašė savo sūnui Jurgiui Opulskiui. Jurgio sesuo Gertrūda ištekėjo už netoliese gyvenusio (prie Luokės) Kentralių dvarininkaičio Pranciškaus Andrijausko. 1829 m. Kentraliuose jiems gimė sūnus Engelbertas Leopoldas. Jurgis Opulskis Siraičius užrašė sūnėnui Engelbertui Andrijauskui. 1868 m. Engelberto Leopoldo ir Malvinos Andrijauskų šeimoje gimė sūnus Leopoldas Petras Andrijauskas, būsimasis dailininkas ir paskutinysis Siraičių dvarininkas. Studijavo dailę Peterburge, Miunchene, gyveno Paryžiuje, Varšuvoje, o nuo 1907 m. Kentraliuose, dažnai išvykdamas į tėvo namą Palangoje, kur daug tapė. 1910 m. mirus tėvui Leopoldas Petras Andrijauskas persikėlė į tėvo paveldėtą dvarą - Siraičius, kur gyveno iki mirties - 1947 m. Palaidotas Telšių kapinėse (Gėlių g.) šalia tėvų. Leopoldo Andrijausko tapytų peizažų, portretų yra Telšių „Alkos“ muziejuje.
Kryžius 1905 m. pastatytas dvaro žemėje dvaro savininko Engelberto Leopoldo Andrijausko iniciatyva. Kryžiumi įamžino 1863 m. sukilime dalyvavusių brolių Bonaventūro, Vladimiro ir savo atminimą. Postamentui panaudotas mitologinis Velnio akmuo. Manoma, kad akmuo atitemptas iš kitos vietos, o statant kryžių, dalis akmens nuskelta.

Žemėlapis

Atsiliepimai