Registracija

Vardas
Pavardė
Elektroninis paštas
Slaptažodis
Pakartokite slaptažodį
Registruotis

Mato Veito paminklas

Matas Veitas (1870–1937) – pirmasis Telšių pavieto veterinarijos gydytojas, veterinarijos pradininkas Lietuvoje. Jis taip pat mokytojavo Telšių berniukų gimnazijoje ir mergaičių progimnazijoje – mokė vaikus lietuvių kalbos ir dėstė gamtos mokslus.

M. Veitas buvo neeilinis veterinaras, ne tik gydęs gyvulius, bet ir mokęs ūkininkus, kaip juos prižiūrėti, kaip ūkininkauti. To meto Lietuvoje tai buvo labai aktualu. Tačiau šiandien, atsigręžę atgal, Matą Veitą pirmiausia vertiname ir kaip to meto sudėtingomis istorinėmis sąlygomis kūrusį lietuvišką Lietuvą. Lietuviškoje spaudoje, kuri tuo metu buvo draudžiama, pradėjo rašyti 1891 m., dar tebesimokydamas gimnazijoje. Jis ne tik rašė, bet ir slapta platino, bendradarbiavo su to meto Lietuvos šviesuoliais. 1906 m. M. Veitas Telšiuose gauna Telšių pavieto veterinaro darbą. Jo gyvenimo laikotarpis Telšiuose, atrodo, buvo itin produktyvus: be pagrindinio darbo ir mokytojavimo (dirbo lietuvių kalbos mokytoju, dėstė gamtos mokslus), dalyvavo Lietuvos mokslo draugijos veikloje, skaitė paskaitas veterinarijos klausimais įvairiose vietose, spaudoje atsakinėjo į ūkininkų klausimus, parašė daugybę straipsnių.

M. Veito vardu Telšiuose pavadinta gatvė (Mato Veito aklg.)

Žemėlapis

Atsiliepimai